Η NCC διαθέτει πολυετή τεχνογνωσία στην αξιολόγηση – ταυτοποίηση των αυτοματοποιημένων καταγραφών των συστημάτων ανίχνευσης πτηνών και αποτροπής προσκρούσεων και παύσης ανεμογεννητριών, που βασίζονται στην ανάλυση εικόνων υψηλής ευκρίνειας σε πραγματικό χρόνο. Οι εξειδικευμένοι ερευνητές, μέσω της πρόσβασης στην πλατφόρμα καταχώρησης των δεδομένων που συλλέγει το εκάστοτε αυτοματοποιημένο σύστημα, προχωρούν σε ανάλυση των δεδομένων και σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα δεδομένα πεδίου που έχουν συλλεχθεί από τις οπτικές καταγραφές με στόχο την αξιολόγηση της λειτουργίας του αυτοματοποιημένου συστήματος με την χρήση δεικτών αποτελεσματικότητας.

Ενδεικτικά έργα

  • Πρόγραμμα Παρακολούθησης Πτηνών, αναζήτησης θυμάτων πρόσκρουσης και συμβολής στην παραμετροποίηση των Συστημάτων Αποτροπής Προσκρούσεων και Παύσης λειτουργίας Α/Γ, για 17 ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 321 MW και των συνοδών σε αυτό έργων, στο Δήμο Καρύστου Εύβοιας | 2023-σήμερα | TΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
  • Πρόγραμμα ορνιθολογικής παρακολούθησης και συμβολής στην παραμετροποίηση των Συστημάτων Αποτροπής Προσκρούσεων και Παύσης λειτουργίας Α/Γ του ΑΣΠΗΕ «Αγ. Κύριλλος» στο Δήμο Γόρτυνας Κρήτης | 2023-σήμερα | ΕΝΕL Green Power Hellas Α.Ε.
  • Εκπόνηση Προγράμματος Παρακολούθησης προσδιορισμού επικινδυνότητας των Α/Γ για την εγκατάσταση Συστήματος Αποτροπής Προσκρούσεων και Παύσης Α/Γ για 17 ΑΣΠΗΕ στην Καρυστία Εύβοιας | 2021-2022 | TΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
  • Πρόγραμμα ορνιθολογικής παρακολούθησης και βαθμονόμησης των συστημάτων αποτροπής πρόσκρουσης ορνιθοπανίδας για 8 ΑΣΠΗΕ και αναζήτηση θυμάτων πρόσκρουσης ορνιθοπανιδας (carcass search) στην περιοχή του Καφηρέα, Ν.Εύβοιας της ENEL Green Power Hellas Α.Ε. | 2019-2022 | DIGISEC
  • Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ταυτοποίηση καταγραφών συστήματος DT-Bird του ΑΣΠΗΕ «Τούμπα – Ανθοβούνι» στο όρος Βαρνούντας, Φλώρινα | 2013-2014 | RENINVEST/Άνεμος Μακεδονίας Α.Ε.

.