Ενδεικτικά έργα

  • Πρόγραμμα Διαχείρισης Καλαμιώνων στο Ανατολικό Δέλτα Έβρου | 2020-2021 | Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης
  • Μελέτη για τη διαχείριση της υγροτοπικής βλάστησης στη Λίμνη Μικρή Πρέσπα, στο πλαίσιο του Έργου LIFE15 NAT/GR/000936 (LIFE Prespa Waterbirds) | 2017 | Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών
  • Εκτίμηση της επίδρασης της κοπής καλαμιών στην ποιότητα του ενδιαιτήματος του καλαμώνα της Μικρής Πρέσπας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Διασυνοριακή Συνεργασία στην Πρέσπα: Υποστήριξη του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών στην Αλβανία» | 2015 | Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών
  • Σχεδιασμός της διαχείρισης των καλαμιώνων στο Αλβανικό τμήμα της λίμνης Μικρής Πρέσπας, στο πλαίσιο του προγράμματος “Διασυνοριακή Συνεργασία στην Πρέσπα: Υποστήριξη του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών στην Αλβανία” | 2012 | Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών

.