Ενδεικτικά έργα

  • Χαρτογράφηση Γραμμών Μεταφοράς Ηλεκτρικού Ρεύματος Μέσης Τάσης και Προσδιορισμός Περιοχών Προτεραιότητας βάσει Επικινδυνότητας ως προς τα Είδη Χαρακτηρισμού στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού | 2022 | Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
  • Χαρτογράφηση Ευαισθησίας Γραμμικών Υποδομών (δίκτυα μεταφοράς ρεύματος, πυλώνες υψηλής και μέσης τάσης, αιολικά πάρκα) ως προς τα είδη χαρακτηρισμού στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου | 2021-2022 | Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
  • Χαρτογράφηση Ευαισθησίας για τον Σπιζαετό στις περιοχές αναπαραγωγής και διασποράς του είδους | LIFE17 NAT/GR/000514
  • Μελέτη Χαρτογράφησης Ευαισθησίας της ΖΕΠ Άνδρου, με στόχο την καταγραφή των επικίνδυνων υποδομών για την ορνιθοπανίδα | LIFE10 NAT/GR/00637

.