Καταγραφή της κατάστασης των σημαντικών ειδών πανίδας στην περιοχή παραχώρησης του Ιονίου

 • Φορέας Ανάθεσης :

  Ελληνικά Πετρέλαια Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων Ιονίου Α.Ε.

  Έτος :

  2022-σήμερα

  Περιοχή έργου :

  Βόρειο Ιόνιο

Περιγραφή έργου

Η NCC έχει αναλάβει την καταγραφή της κατάστασης των σημαντικών ειδών πανίδας στην περιοχή παραχώρησης του Ιονίου με αντικείμενο:

(α) Πελαγικές έρευνες για θαλάσσια θηλαστικά, θαλασσοπούλια, θαλάσσιες χελώνες, κοντά στην ακτή και στην ανοιχτή θάλασσα, με χρήση σκάφους.

(β) Εναέριες καταγραφές για θαλάσσια θηλαστικά, θαλασσοπούλια, θαλάσσιες χελώνες, κοντά στην ακτή και στην ανοιχτή θάλασσα, με χρήση μονοκινητήριου αεροσκάφους, σε συνδυασμό με επισκοπήσεις με drone.

(γ) Παράκτιες έρευνες για τη Μεσογειακή φώκια, και θέσεις αναπαραγωγής Αρτέμη και Θαλασσοκόρακα, στις παράκτιες ζώνες των παρακείμενων περιοχών Natura 2000.

(δ) Τηλεμετρία θαλασσοπουλιών και θαλάσσιων θηλαστικών στην ευρύτερη περιοχή με χρήση ορνιθολογικού ραντάρ.