Ενδεικτικά έργα

  • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) και Σχέδια Διαχείρισης (ΣΔ) για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | 2019-2024 | Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου | 2014-2015 | Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου
  • Διαχειριστικό Σχέδιο για τη ΖΕΠ Άνδρου, στο πλαίσιο της Δράσης Α1 του Έργου LIFE10NAT/GR/00637
  • Σχέδιο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας Σκύρου, στο πλαίσιο της Δράσης Α1 του Έργου LIFE09 NAT/GR/000323
  • Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Κιρκινέζι (Falco naumanni) στον Θεσσαλικό κάμπο, στο πλαίσιο της Δράσης Α6 του Έργου LIFE11 NAT/GR/1011
  • Μελέτη αποκατάστασης υγροτόπων Άνδρου, στο πλαίσιο της Δράσης Α2 του Έργου LIFE10NAT/GR/00637
  • Σχέδιο δράσης για τους Υγροτόπους της Σκύρου, στο πλαίσιο της Δράσης Α3 του Έργου LIFE09 NAT/GR/000323
  • Κατάρτιση πλαισίου δράσεων προτεραιότητας για χρηματοδότηση στις περιοχές Natura 2000 την περίοδο 2014-2020 | ΥΠΕΚΑ

.