Καταγραφή της κατάστασης των σημαντικών ειδών πανίδας στην περιοχή παραχώρησης του Δυτικού Πατραϊκού κόλπου

 • Φορέας Ανάθεσης :

  Ελληνικά Πετρέλαια Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων Δυτικού Πατραϊκού Α.Ε.

  Έτος :

  2018-2020

  Περιοχή έργου :

  Δυτικός Πατραϊκός Κόλπος

Περιγραφή έργου

Η NCC είχε αναλάβει την καταγραφή της κατάστασης των σημαντικών ειδών πανίδας στην περιοχή παραχώρησης του Δυτικού Πατραϊκού με αντικείμενο:

(α) Παράκτιες καταγραφές και συστηματική παρακολούθηση των θέσεων αναπαραγωγής της Μεσογειακής φώκιας.

(β) Παράκτιες καταγραφές για θαλασσοπούλια σε παράκτιες θέσεις φωλιάσματος, παρακολούθηση των μετακινήσεων των θαλασσοπουλιών με τη μέθοδο της τηλεμετρίας.

(γ) Πελαγικές καταγραφές για θαλάσσια θηλαστικά, θαλασσοπούλια και θαλάσσιες χελώνες με χρήση σκάφους, καθώς και καταγραφές από αέρος.

(δ) Καταγραφές των αποικιών των θαλασσοπουλιών.