Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις για το ανατολικό τμήμα χάραξης του Διαδριατικού Αγωγού Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Trans Adriatic Pipeline)

 • Φορέας Ανάθεσης :

  ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ

  Έτος :

  2012

  Περιοχή έργου :

  Θράκη, Μακεδονία

Περιγραφή έργου

Εκπονήθηκαν Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις για το τμήμα του Ανατολικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού (Κομοτηνή – Θεσσαλονίκη) για τις περιοχές Natura 2000: GR1110009, GR1150001, GR1130006, GR1130009 και GR1220002.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εκπόνησης τμημάτων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, πραγματοποιήθηκαν εντατικές εργασίες πεδίου για την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών βάσης (χλωρίδα – τύποι οικοτόπων, ορνιθοπανίδα, αμφίβια, ερπετά, θηλαστικά).