Ενδεικτικά έργα

  • LIFE+ Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή «Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» – LIFE TERRACESCAPE (LIFE 16 CCA/GR/000050)
  • LIFE+ Φύση «Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης “Σχέδιο Διατήρησης για τη Βιοποικιλότητα”, για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Σκύρου» – LIFE SKYROS (LIFE09 NAT/GR/000323)
  • Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των Π.Ε.1-2-3-4 του έργου «Common strategies and best practices to IMprove the transnational PRotection of ECOsystem integrity and services», «INTERREG ADRION 2014-2020» | Περιφέρεια Κρήτης

.