Η εταιρεία εκπονεί Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς Παραγωγής Ενέργειας, βασιζόμενη σε συστηματικές καταγραφές πεδίου και προτείνοντας μέτρα μετριασμού με βάση τη διεθνή πρακτική τόσο για τον μετριασμό των επιπτώσεων τέτοιων έργων, όσο και για τη δημιουργία καθαρού οφέλους (net gain) για τη βιοποικιλότητα, με έμφαση στο προστατευτέο αντικείμενο.

Ενδεικτικά έργα

  • Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση ΦΣΠΗΕ «Φελίκι» για την περιοχή Natura 2000 GR2110001 | ΤΕΡΝΑ ΑΕ

.