Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης στην περιοχή εγκατάστασης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης κατά τη φάση κατασκευής

 • Φορέας Ανάθεσης :

  GASTRADE Α.Ε.

  Έτος :

  2023

  Περιοχή έργου :

  Θράκη

Περιγραφή έργου

Εκπονήθηκε Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης στην περιοχή εγκατάστασης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης κατά τη φάση κατασκευής που περιλάμβανε:

 • Σχέδιο Παρακολούθησης των θαλασσίων θηλαστικών και θαλάσσιων χελωνών στην περιοχή εγκατάστασης του Έργου
 • Πρόγραμμα Παρακολούθησης του θορύβου στον αέρα και στη θάλασσα στην περιοχή εγκατάστασης του Έργου
 • Πρόγραμμα Παρακολούθησης της οικολογικής κατάστασης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων με βιοδείκτες τα θαλασσοπούλια και τις θαλάσσιες χελώνες – Μελέτη επίδρασης φωτισμού στην ιχθυοπανίδα και τα πτηνά