Ενδεικτικά έργα

  • Διαμόρφωση και υποβολή πρότασης για την ένταξη της περιοχής των Αστερουσίων στο δίκτυο περιοχών MAB/UNESCO | 2018 | Αναπτυξιακή Ηρακλείου Κρήτης

.