Καταγραφή της κατάστασης των σημαντικών ειδών πανίδας στην περιοχή παραχώρησης του Κυπαρισσιακού κόλπου

 • Φορέας Ανάθεσης :

  Ελληνικά Πετρέλαια Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων Κυπαρισσιακού κόλπου Α.Ε.

  Έτος :

  2022-σήμερα

  Περιοχή έργου :

  Κυπαρισσιακός Κόλπος

Περιγραφή έργου

Η NCC έχει αναλάβει την καταγραφή της κατάστασης των σημαντικών ειδών πανίδας στην περιοχή παραχώρησης του Κυπαρισσιακού κόλπου (Block 10) με αντικείμενο:

(α) Πελαγικές έρευνες για θαλάσσια θηλαστικά, θαλασσοπούλια, θαλάσσιες χελώνες, κοντά στην ακτή και στην ανοιχτή θάλασσα, με χρήση σκάφους, μονοκινητήριου αεροσκάφους, σε συνδυασμό με επισκοπήσεις με drone.

(β) Παράκτιες έρευνες για τη Μεσογειακή φώκια, και θέσεις αναπαραγωγής Αρτέμη και Θαλασσοκόρακα, στις παράκτιες ζώνες των παρακείμενων περιοχών Natura 2000.

(γ) Τηλεμετρία θαλάσσιας χελώνας με τοποθέτηση δορυφορικών πομπών για την καταγραφή της κατανομής των ενήλικων χελωνών στην περιοχή μίσθωσης, κατά τα διαστήματα πριν και μετά τη φωλεοποίηση, καθώς και της εμφάνισής τους στην ευρύτερη περιοχή.

(δ) Τηλεμετρία Αρτέμη με τοποθέτηση πομπών GPS/GSM σε αναπαραγόμενα άτομα για την αξιολόγηση της εποχικής κατανομής/εμφάνισής τους στην περιοχή του Block 10, τη χρήση αυτής της περιοχής ως βιότοπο αναζήτησης τροφής, την αλληλεπίδραση με παρακείμενες εκμισθώσεις και με αλιευτικές δραστηριότητες, καθώς και τη γενικότερη ευαισθησία του αναπαραγωγικού πληθυσμού των νησίδων Στροφάδων, στις πιθανές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων έρευνας/εξερεύνησης υδρογονανθράκων.