Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις για το χερσαίο και θαλάσσιο τμήμα του Διασυνδετήριου Αγωγού Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Eastern Mediterranean (EastMed)

 • Φορέας Ανάθεσης :

  ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ

  Έτος :

  2021

  Περιοχή έργου :

  Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη

Περιγραφή έργου

Εκπονήθηκαν Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις για το χερσαίο και θαλάσσιο τμήμα του Διασυνδετήριου Αγωγού Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Eastern Mediterranean (EastMed) για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας: GR2540007, GR2110004, GR2310015, τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης GR2540001, GR2110001, GR2310009, GR2310001 και τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας και Ειδική Ζώνη Διατήρησης GR2330002.

Στο χερσαίο τμήμα πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες εργασίες πεδίου για χλωρίδα, τύπους οικοτόπων, είδη ορνιθοπανίδας, ερπετοπανίδας, χειροπτέρων και ασπονδύλων, καθώς και για τον Λύκο και τη Βίδρα. Πέρα από τις συμβατικές οπτικές καταγραφές, τοποθετήθηκαν αυτόματες κάμερες καταγραφής, βιοακουστικά, ενώ χρησιμοποιήθηκε drone.

Στο θαλάσσιο τμήμα πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες εργασίες πεδίου για θαλάσσια θηλαστικά και θαλασσοπούλια με καταγραφές από ξηράς και θάλασσας, ενώ πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε γνωστές αποικίες θαλασσοπουλιών σε παρακείμενες περιοχές.