Η εταιρεία εκπονεί Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις για Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ενέργειας, βασιζόμενη σε συστηματικές καταγραφές πεδίου και προτείνοντας μέτρα μετριασμού με βάση τη διεθνή πρακτική τόσο όσον αφορά το ίδιο το έργο όσο και τις σωρευτικές επιπτώσεις, με έμφαση στο προστατευτέο αντικείμενο. Ειδικά για τον συγκεκριμένο τύπο έργων χρησιμοποιεί και ειδικά μοντέλα για την εκτίμηση των επιπτώσεων.

Ενδεικτικά έργα

  • Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις ΑΣΠΗΕ «Σκεπαστό» (κατηγορίας Α2) για τις περιοχές Natura 2000 GR2320005, GR2320010, GR2320013 | Windshape ΕΠΕ
  • Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση ΑΣΠΗΕ «Λακκώματα» (κατηγορίας Α2) για την περιοχή Natura 2000 GR1330002 | Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ
  • Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση ΑΣΠΗΕ «Μεγάλο Κουκούρελο» (κατηγορίας Α2) για την περιοχή Natura 2000 GR2130006 | Ζέφυρος ΕΠΕ
  • Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση ΑΣΠΗΕ «Λυκοφωλιά» (κατηγορίας Β) για την περιοχή Natura 2000 GR1110009 | ΤΣΙΡΙΦΙ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΠΕ
  • Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση ΑΣΠΗΕ «Αλεποφωλιά» (κατηγορίας Β) για την περιοχή Natura 2000 GR1110009 | ΤΣΙΡΙΦΙ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΠΕ

.