Η ΝCC αναλαμβάνει προγράμματα καταγραφής και παρακολούθησης της κατάστασης της βιοποικιλότητας στους τόπους υλοποίησης όλων των ειδών έργων μετά την κατασκευή τους και κατά τη φάση λειτουργίας τους.

 

Ενδεικτικά έργα

Αεροδρόμια

  • Πρόγραμμα παρακολούθησης ορνιθοπανίδας (γλάρων) σε 4 Περιφερειακά Αεροδρόμια | 2023-σήμερα | Fraport Greece
  • Πρόγραμμα παρακολούθησης βλάστησης σε 5 Περιφερειακά Αεροδρόμια | 2023-σήμερα | Fraport Greece

Αγωγοί Φυσικού Αερίου

  • Πρόγραμμα παρακολούθησης βλάστησης, μεγάλων θηλαστικών, ορνιθοπανίδας και ιχθυοπανίδας κατά μήκος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (Trans Adriatic Pipeline) στη Βόρεια Ελλάδα | 2023-σήμερα | RSK Environment Limited

ΑΣΠΗΕ

  • Πρόγραμμα ορνιθολογικής παρακολούθησης κατά τη φάση λειτουργίας του ΑΣΠΗΕ «Κουτσούτης» στο Δήμο Αφάντου Ρόδου | 2023-σήμερα | ΕΝΕL Green Power Hellas Α.Ε.
  • Ορνιθολογική μελέτη πεδίου κατά τη φάση λειτουργίας των ΑΣΠΗΕ «Τσούκα», «Άγιος Βασίλειος – Μεγάλη Ράχη» και «Άσπρη Ράχη – Μισοχώρι» στο Δήμο Καρύστου Εύβοιας | 2018-2023 | Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
  • Πρόγραμμα ορνιθολογικής παρακολούθησης κατά τη φάση λειτουργίας των ΑΣΠΗΕ Κρυών, Αχλαδίων και Ανεμόεσσα στη Σητεία Κρήτης | 2018-2020 | ENERCON GmbH
  • Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης Αιολικού Πάρκου Βαρνούντα στη θέση Τούμπα – Ανθοβούνι | 2012-2014, 2018-2020 | RENINVEST/Άνεμος Μακεδονίας Α.Ε.
  • Παρακολούθηση επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη λειτουργία του ΑΣΠΗΕ στη θέση Βίγλα Κατταβιάς, Ρόδος με τη χρήση ορνιθολογικού ραντάρ| 2013-2015 | ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.

Γραμμές Μεταφοράς Ενέργειας

  • Πρόγραμμα ορνιθολογικής παρακολούθησης για τη γραμμή μεταφοράς του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού «Δαφνοζωνάρα – Σανίδι» στους Νομούς Άρτας, Καρδίτσας και Αιτωλοακαρνανίας | 2023-σήμερα | TΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

.