ΜΕΟΑ υφιστάμενων γραμμών μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ

 • Φορέας Ανάθεσης :

  ENVECO AE

  Έτος :

  2022-2023

  Περιοχή έργου :

  Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Αττική, Κρήτη

Περιγραφή έργου

Εκπονήθηκαν Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις για το σύνολο των υφιστάμενων γραμμών μεταφοράς ρεύματος υψηλής και υπερυψηλής τάσης του ΑΔΜΗΕ, για τις γεωγραφικές περιοχές (α) Μακεδονίας και της Θράκης, (β) Αττικής, Νήσων και Κρήτης και (γ) Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση. Εκπονήθηκαν, επιπλέον, Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις για πέντε (5) Υποσταθμούς του Δικτύου στο πλαίσιο Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.

Στο πλαίσιο του έργου, με στόχο τον προσδιορισμό των πλέον ευαίσθητων στην πρόσκρουση από πουλιά και χειρόπτερα τμημάτων του δικτύου, πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση ευαισθησίας, λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες και διαθέσιμες σε εθνικό επίπεδο πληροφορίες για τον ζωτικό χώρο και τους διαδρόμους μετακίνησης μεγάλων ανεμοπορούντων πουλιών, περιοχές φωλιάσματος σημαντικών ειδών, καθώς και πλήθος άλλων παραμέτρων. Στη συνέχεια προτάθηκαν συγκεκριμένα μέτρα μετριασμού και τμήματα εφαρμογής τους, λαμβάνοντας υπόψη τη χαρτογράφηση ευαισθησίας, καθώς και πιο εξειδικευμένα κατά περίπτωση επιπρόσθετα δεδομένα.

Εκπονήθηκαν Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις για 108 περιοχές Natura 2000, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω: GR1110002, GR1110005, GR1110009, GR1110010, GR1130006, GR1130009, GR1130010, GR1130011, GR1140008, GR1140009, GR1150001, GR1150005, GR1150010, GR1150011, GR1210002, GR1220002, GR1220003, GR1220009, GR1220010, GR1230004, GR1230005, GR1240008, GR1240009, GR1250002, GR1260001, GR1260002, GR1260010, GR1270001, GR1270004, GR1270005, GR1270012, GR1320003, GR1340008, GR1420001, GR1420005, GR1420007, GR1420008, GR1420009, GR1420010, GR1420013, GR1420014, GR1440003, GR1440005, GR2110001, GR2110004, GR2110006, GR2120001, GR2120002, GR2120003, GR2120005, GR2120006, GR2120007, GR2120008, GR2130007, GR2130011, GR2130012, GR2130013, GR2210001, GR2220001, GR2220003, GR2220004, GR2220005, GR2220006, GR2220007, GR2230002, GR2230003, GR2230004, GR2230007, GR2240001, GR2240002, GR2310005, GR2310006, GR2310007, GR2310009, GR2310010, GR2310013, GR2310014, GR2310015, GR2310016, GR2330005, GR2410001, GR2440003, GR2440007, GR2450004, GR2450009, GR2510004, GR2520001, GR2520005, GR2530003, GR2540001, GR2540007, GR3000001, GR3000006, GR3000015, GR3000017, GR3000018, GR4310002, GR4320002, GR4320004, GR4320005, GR4320013, GR4320014, GR4330004, GR4330008, GR4340006, GR4340010, GR4340020 και GR4340022.