Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις για το χερσαίο τμήμα του Διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας – Ιταλίας ΠΟΣΕΙΔΩΝ

 • Φορέας Ανάθεσης :

  ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ

  Έτος :

  2018

  Περιοχή έργου :

  Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος

Περιγραφή έργου

Εκπονήθηκαν Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις για το χερσαίο τμήμα του Διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας – Ιταλίας ΠΟΣΕΙΔΩΝ για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας GR1130006, GR1150005, GR1220002, GR1230001, GR2130006, GR1150001, GR2120006, GR2120008, GR2130012, GR2130013, τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης GR1130009, GR1150010, GR1210001, GR1110009, GR1220010, GR1230004, GR2130011 και τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας και Ειδική Ζώνη Διατήρησης GR1130010.