Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις για το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης

 • Φορέας Ανάθεσης :

  GASTRADE ΑΕ

  Έτος :

  2022

  Περιοχή έργου :

  Θράκη

Περιγραφή έργου

Εκπονήθηκαν Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις για το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης για τις περιοχές Natura 2000 GR1110006, GR1110007 και GR1110013.

Το έργο περιλαμβάνει την πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς υποθαλάσσιο και χερσαίο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου διασύνδεσης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες εργασίες πεδίου για την καταγραφή θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων χελωνών και θαλασσοπουλιών από θάλασσας και αέρος, με έμφαση στο Φώκαινα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν υδρόφωνα για την καταγραφή παρουσίας θαλάσσιων θηλαστικών και την εκτίμηση του υποθαλάσσιου θορύβου.