Ερμηνεία περιβάλλοντος - εκδόσεις

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων LIFE, η NCC υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν την προβολή των προγραμμάτων, την οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, την παραγωγή υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ντοκιμαντέρ και ειδικών εκδόσεων καθώς και τη δημιουργία εκθεσιακών χώρων. Έμφαση δίνεται στις διαφορετικές ομάδες-στόχους κάθε περιοχής με ειδικά σχέδια επικοινωνίας, καθώς και με πρωτογενή κοινωνική έρευνα.

 


 

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ Φύση Μέτρα διατήρησης για τη διευκόλυνση της προσαρμογής του Μαυροπετρίτη στην κλιματική αλλαγή (LIFE13 NAT/GR/000909) η NCC έχει αναλάβει τον συντονισμό των δράσεων επικοινωνίας.

Περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.
 


 

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ Φύση "Διατήρηση και Διαχείριση του Falco naumanni (Κιρκινέζι) σε 3 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) στην Ελλάδα" (LIFE11 NAT/GR/1011) η NCC έχει αναλάβει τον συντονισμό των δράσεων επικοινωνίας, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη δημιουργία εκθεσιακού χώρου και την παραγωγή ντοκιμαντέρ και ειδικών εκδόσεων.

 

Περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.
 


 

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ Φύση "Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας της Άνδρου για την επίτευξη Ευνοϊκού Καθεστώτος Διατήρησης των ειδών προτεραιότητάς της" (LIFE10 NAT/GR/000637) η NCC σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία παρήγαγε το Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Αναζητώντας του φυσικούς θησαυρούς της Ζώνης Ειδικής Προστασίας Άνδρου".

 

Περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.