Εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων παρακολούθησης

Η NCC για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργεί Κινητό Ορνιθολογικό Σταθμό, μια αυτόνομη δηλαδή μονάδα αποτελούμενη από προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό για την παρακολούθηση της τοπικής και μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας καθώς και νυχτερίδων. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία απέκτησε το 2013 ορνιθολογικό ραντάρ που αποτελεί έναν από τους πλέον σύγχρονους τρόπους παρακολούθησης και καταγραφής της ιπτάμενης πανίδας.


Η NCC διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό για την παρακολούθηση και καταγραφή της παρουσίας και των μετακινήσεων της πανίδας σε μια περιοχή, καθώς και τη χαρτογράφηση ενδιαιτημάτων που χρησιμοποιούν τα διάφορα είδη πανίδας. Αποτελεί τη μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που διαθέτει Ορνιθολογικό Ραντάρ, με δυνατότητα σάρωσης του εναέριου χώρου για την καταγραφή (α) ατόμων της ιπτάμενης πανίδας που διέρχονται από την περιοχή, (β) του ύψους στο οποίο κινούνται και (γ) των διαδρομών που αυτά ακολουθούν, σε εμβέλεια που ξεπερνά τα 2km.
Πιο συγκεκριμένα διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό, που συνθέτει έναν Κινητό Ορνιθολογικό Σταθμό παντός εδάφους και με ενεργειακή αυτονομία.
 


 

Ανάπτυξη Κινητού Ορνιθολογικού Σταθμού

Έναρξη: 2012, Διάρκεια: 1,5 χρόνια

 

Συνοπτική Περιγραφή: Στο πλαίσιο του προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" η ncc δημιουργεί κινητό ορνιθολογικό σταθμό, μια αυτόνομη μονάδα αποτελούμενη από προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό για την παρακολούθηση της τοπικής και μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας μιας περιοχής ημέρα και νύχτα. Ο εξοπλισμός αποτελείται από ραντάρ εντοπισμού και καταγραφής παρουσίας πουλιών και νυχτερίδων, εξοπλισμό τηλεμετρίας  και άλλο σύγχρονο εξοπλισμό.