Μελέτες ειδών ορνιθοπανίδας

Τα στελέχη της NCC διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία στη μελέτη της ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα. Η εταιρεία αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών για την καταγραφή και παρακολούθησής της ορνιθοπανίδας με τη χρήση συμβατικών και σύγχρονων μεθόδων, όπως είναι η τηλεμετρία, η χρήση ορνιθολογικού ραντάρ, οι δακτυλιώσεις.

Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες στην παρακολούθηση και χειροπτέρων.

Οι μελέτες που πραγματοποιεί η εταιρεία αφορούν:

Μελέτες καταγραφής και παρακολούθησης ορνιθοπανίδας


 

Μελέτη του πληθυσμού Μύχων (Puffinus yelkouan) στην περιοχή της νήσου Γυάρος, 2015
 

Η NCC και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία συνεργάζονται με το WWF Ελλάς και τον Δήμο Άνδρου στο πλαίσιο των προγραμμάτων LIFE Κυκλάδες και LIFE ANDROSSPA για την πραγματοποίηση του προγράμματος.
 

Ο στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση, τεκμηρίωση του μεγέθους καθώς και της σημασίας και κατάστασης διατήρησης της αποικίας του Μύχου στη νήσο Γυάρο, ενώ οι ειδικοί στόχοι για το έτος 2015 συμπεριλάμβαναν (1) την εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού της αποικίας του Μύχου στην Γυάρο, (2) τον εντοπισμό και χαρτογράφηση των υπο‐περιοχών της αποικία του Μύχου, (3) τον προσδιορισμό των προσβάσιμων φωλιών του είδους με σκοπό την μελλοντική συνέχιση της έρευνας και (4) την εκπαίδευση του προσωπικού του WWF Ελλάς στις βασικές μεθόδους καταγραφής των συγκεντρώσεων των Μύχων στη θάλασσα από τη στεριά.
 

Στο πλαίσιο των εργασιών πεδίου χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνικές καταγραφών, που συμπεριλάμβαναν την παρακολούθηση με θερμική κάμερα στην αποικία, παρακολούθηση με ναυτικό ραντάρ των Μύχων στον θαλάσσιο χώρο και την αεροφωτογράφηση των υποπεριοχών της αποικίας των Μύχων με τηλεχειριζόμενο ελικόπτερο για την παραγωγή λεπτομερούς ψηφιακού μοντέλου εδάφους.

 


 

Απογραφή του Κιρκινεζιού

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ Φύση "Διατήρηση και Διαχείριση του Falco naumanni (Κιρκινέζι) σε 3 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) στην Ελλάδα" (LIFE11 NAT/GR/1011) υλοποιεί απογραφή του πληθυσμού του Κιρκινεζιού στον θεσσαλικό κάμπο σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του προγράμματος, προετοιμασία βάσεων δεδομένων για τη διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων, καθώς επίσης καταγραφή της διαθεσιμότητας θέσεων φωλιάσματος.

 

Περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.
 


 

Παρακολούθηση αναπαραγωγικής επιτυχίας του Μαυροπετρίτη

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Life Nature+ "Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας της Άνδρου για την επίτευξη Ευνοϊκού Καθεστώτος Διατήρησης των ειδών προτεραιότητάς της" (LIFE10 NAT/GR/000637) πραγματοποιεί παρακολούθηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας του Μαυροπετρίτη και την ετήσια απογραφή του πληθυσμού του στην κύρια αποικία της ΖΕΠ καθώς επίσης και στις υπόλοιπες νησίδες όπου υλοποιεί δράσεις διατήρησης.

 

Περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.
 


 

Καταγραφή αναπαραγόμενων υδρόβιων/παρυδάτιων και στρουθιόμορφων ειδών λίμνης Στυμφαλίας

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ Φύση Αειφόρος Διαχείριση και Χρηματοδότηση της Βιοποικιλότητας των Υγροτόπων- Η περίπτωση της Λίμνης Στυμφαλίας (LIFE12 NAT/GR/000275), που υλοποιείται από την Τράπεζα Πειραιώς, την ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ, την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας η NCC συνεργάζεται με την ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ για την εκπόνηση μελέτης για τα αναπαραγόμενα υδρόβια και παρυδάτια είδη της λίμνης Στυμφαλίας, καθώς και τη διεξαγωγή δακτυλιώσεων για καταγραφή στρουθιόμορφων πλησίον του καλαμιώνα της λίμνης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα: www.lifestymfalia.gr

 


 

Καταγραφή θαλασσοπουλιών και Μαυροπετρίτη στη νήσο Γυάρο

Έναρξη: 2014, Διάρκεια: 2 μήνες
Φορέας Ανάθεσης: ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ
 

Η NCC έχει αναλάβει την πραγματοποίηση καταγραφής και αξιολόγησης της παρουσίας ειδών θαλασσοπουλιών στο νησί της Γυάρου, με την πραγματοποίηση εργασιών πεδίου, καθώς επίσης και απογραφή του πληθυσμού του Μαυροπετρίτη στο νησί.
 


 

Ορνιθολογικές μελέτες και χειροπτέρων κατά τη φάση λειτουργίας αιολικών πάρκων


 

Ορνιθολογική Μελέτη κατά τη φάση λειτουργίας του ΑΙΟΠΑ Παναχαϊκό ΙΙ
 

Έναρξη: 2015, Διάρκεια: 1 χρόνος
Φορέας ανάθεσης: Αιολική Παναχαϊκού, Acciona Group
 

Υλοποιήθηκε πρόγραμμα καταγραφής και παρακολούθησης (monitoring) της κατάστασης της ορνιθοπανίδας κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. Η παρακολούθηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εαρινής και φθινοπωρινής μετανάστευσης, ενώ αξιοποιήθηκε και το ορνιθολογικό ραντάρ της εταιρείας για την καταγραφή των πορειών των πτηνών και της χρήσης του χώρου από αυτά.

 


Παρακολούθηση δραστηριότητας νυχτερίδων στο ΑΙΟΠΑ στην περιοχή Alpe del tiglio, Δήμος Isone, Ελβετία
 

Έναρξη: 2015, Διάρκεια: 1 χρόνος
Φορέας ανάθεσης: DPT Renew Sagl.
 

Παρακολούθηση της δραστηριότητας νυχτερίδων για διάρκεια 12 μηνών με χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος καταγραφής νυχτερίδων εγκατεστημένη στο ΑΙΟΠΑ, πραγματοποίηση επιτόπιων καταγραφών με σύστημα καταγραφής νυχτερίδων χειρός και επεξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων.
 


 

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης Αιολικού Πάρκου Βαρνούντα στη θέση Τούμπα Ανθοβούνι, σε συνεργασία με την εταιρεία Άνεμος Μακεδονίας

Έναρξη: 2012, Διάρκεια: 3 χρόνια
Φορέας ανάθεσης: Άνεμος Μακεδονίας Α.Ε.


Υλοποιείται πρόγραμμα συστηματικής καταγραφής και παρακολούθησης (monitoring) της κατάστασης της ορνιθοπανίδας και των χειροπτέρων κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. Πρόκειται για το πρώτο αιολικό πάρκο στην Ελλάδα όπου θα εγκατασταθεί το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των κινήσεων των πτηνών DT-bird, το οποίο είναι ειδικό σύστημα ανίχνευσης, με αυτόματη ενεργοποίηση συστήματος ηχητικού εκφοβισμού πτηνών που ακολουθούν πορεία πρόσκρουσης, ή/και αδρανοποίηση συγκεκριμένων ανεμογεννητριών, σε περίπτωση ανίχνευσης σχετικού κινδύνου. Οι καταγραφές του προγράμματος παρακολούθησης θα συγκριθούν με τις καταγραφές του ηλεκτρονικού συστήματος ώστε να διακριβωθεί η αποτελεσματικότητά του.

 

Η NCC χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων του συστήματος DT-Bird έχει αναλάβει και την ανάλυση των πτήσεων των ανιχνευμένων από το σύστημα πτηνών.