Συνεργασίες                                                  

Στα προγράμματα και τις δραστηριότητες της ncc εκτός από τα έμπειρα στελέχη και το δίκτυο ειδικών συνεργατών της, εμπλέκονται επίσης πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις  της Ελλάδας και του εξωτερικού, επιτρέποντας την υλοποίηση καινοτόμων και ολοκληρωμένων προσεγγίσεων στα θέματα διατήρησης.

Πιο αναλυτικά, ως σήμερα μετείχαμε σε συνεργασίες με τους:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ