Στελέχη και συνεργάτες                                                  

Τα στελέχη της ncc έχουν μακρόχρονη θητεία στο χώρο της εφαρμοσμένης έρευνας  διατήρησης της βιοποικιλότητας, τόσο μέσα από ερευνητικά ιδρύματα και περιβαλλοντικές οργανώσεις, όσο και μέσω της υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων διατήρησης, όπως τα προγράμματα LIFE - ΦΥΣΗ. Παράλληλα, έχουν εξειδικευθεί στη χρήση σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων, όπως τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, οι χωρικές Βάσεις δεδομένων, η χαρτογράφηση ενδιαιτημάτων και η τηλεμετρία.

 

Τάσος Δημαλέξης

e-mail: adimalexis(at)n2c.gr

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι Βιολόγος με Δίπλωμα μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης στη Διαχείριση Μεσογειακών Οικοσυστημάτων και διδακτορικό στην Οικολογία τροφοληψίας των ερωδιών στις λίμνες Κερκίνη και Μικρή Πρέσπα. Από το 1992 που ξεκίνησε την επαγγελματική του ενασχόληση με θέματα διαχείρισης της φύσης, έχει εργαστεί σε αρκετά προγράμματα μελέτης και προστασίας της ορνιθοπανίδας και της βιοποικιλότητας και έχει εκπονήσει Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Σχέδια Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών,  Σχέδια Αποκατάστασης υγροτόπων και σειρά άλλων εξειδικευμένων μελετών, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και Περιβαλλοντικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.  Έχει συντονίσει 5 προγράμματα Life για την προστασία ειδών και οικοτόπων. Την περίοδο 2000-2008 υπήρξε εταίρος της εταιρείας Περιβαλλοντικών Μελετών Ενδιαίτημα Ο.Ε. ενώ από το 2001 δραστηριοποιήθηκε στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, όπου διετέλεσε αρχικά Γραμματέας του ΔΣ και Επιστημονικός Σύμβουλος και στη συνέχεια, κατά την περίοδο 2006-2010 Επιστημονικός Διευθυντής. Έχει ως σήμερα συντονίσει μεγάλο αριθμό προγραμμάτων έρευνας και προστασίας της ορνιθοπανίδας και της βιοποικιλότητας, έχει αρκετές επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια, ενώ μεταξύ άλλων έχει προετοιμάσει τουλάχιστον 15 προτάσεις προγραμμάτων Life Φύση, Βιοποικιλότητα και Περιβάλλον, για λογαριασμό ΜΚΟ, ερευνητικών φορέων και ΟΤΑ. Είναι διαχειριστής της NCC.  

 

Jakob Fric

e-mail: jakobfric(at)n2c.gr

Γεννήθηκε στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Το 1998 αποφοίτησε από το Τμήμα Μαθηματικών και Φυσικής του Πανεπιστημίου Λιουμπλιάνα και από το 2008 είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ στο θέμα γενετικής διατήρησης. Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Josef Stefan, στον Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης στη Λιουμπλιάνα και στο Τμήμα Μαθηματικών και Φυσικής του Πανεπιστημίου. Το 2000 ήρθε στην Ελλάδα και εργάστηκε ως Νοσηλευτής στο Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων στην Αίγινα και από το 2004 στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία συμμετέχοντας είτε ως Ερευνητής είτε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Εξειδικεύθηκε στην μελέτη και παρακολούθηση κυρίως της ορνιθοπανίδας με κλασικές αλλά και σύγχρονες μεθόδους (π.χ. τηλεμετρία, μετεωρολογικά ραντάρ), στην ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων με στατιστικά μοντέλα και GIS. Επίσης ειδικεύεται στην υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων προστασίας των νησιώτικων οικοσυστημάτων, όπως είναι ο έλεγχος εισαχθέντων και επιβλαβών ειδών.

 

Μαργαρίτα Τζάλη

e-mail: martzali(at)n2c.gr

Γεννήθηκε στις Σέρρες. Το 2004 αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, το 2007 πήρε το πτυχίο της στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας του ΕΚΠΑ με ειδίκευση στη Φυσική Ωκεανογραφία. Εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης στην Ομάδα Φυσικής Ωκεανογραφίας και Αριθμητικών Μοντέλων του τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ (2007-2012) και έχει συμμετάσχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, όπου εξειδικεύτηκε στη μελέτη της θαλάσσιας κυκλοφορίας με χρήση αριθμητικών μοντέλων και την ανάπτυξη και συντήρηση προγνωστικών επιχειρησιακών συστημάτων. Παράλληλα, την περίοδο 2008-2013 εργάστηκε ως Συντονίστρια του εθελοντικού Δικτύου Υπευθύνων Παρακολούθησης των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας και του Εθελοντικού Προγράμματος Καταγραφής της Ορνιθοπανίδας των Υγροτόπων της Αττικής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.

 

Πολυξένη Γαλάνη

e-mail:jennygalani(at)n2c.gr

Γεννήθηκε στο Αγρίνιο Αιτ/νίας. Το 2001 αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει εργαστεί ως Εργαστηριακός Συνεργάτης του μαθήματος της Συστηματικής Βοτανικής στο ΤΕΙ Κρήτης (2002-2005) και έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα κατά την εργασία της στο ΜΑΙΧ (Μονάδα Διατήρησης και Βιοποικιλότητας, 2005-2008), όπου εξειδικεύτηκε στη συλλογή ενδημικών και σπάνιων φυτών, στη διατήρηση και χειρισμό σπερμάτων σε Τράπεζες Γενετικού Υλικού  και σε θέματα διαχείρισης και διατήρησης προστατευόμενων περιοχών και φυτικών κυρίως ειδών, αλλά και στην πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχετικά θέματα.

 

Αλεξάνδρα Κόντου
e-mail: alexkontou(at)n2c.gr

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Το 2001 αποφοίτησε από το Τμήμα Συντήρησης και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Derby, Αγγλίας και στη συνέχεια το 2002 απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος. Η επαγγελματική της δραστηριότητα ξεκίνησε το 2003 και έκτοτε έχοντας εργαστεί σε διάφορες θέσεις εξειδικεύτηκε σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος και προστατευόμενων περιοχών. Το 2004 εργάστηκε στο λειτουργικό τομέα περιβάλλοντος της εταιρείας ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004, ενώ στη συνέχεια το διάστημα 2004-2008 εργάστηκε στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ιωαννιτών όπου συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό έργων διαχείρισης στερεών απορριμμάτων, έργων διαχείρισης και αποκατάστασης της προστατευόμενης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας ενώ παράλληλα συμμετείχε στην ομάδα σύνταξης περιβαλλοντικών μελετών και μελετών προμηθειών. Κατά το διάστημα 2008-2011 εργάστηκε στο Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπου εξειδικεύτηκε σε θέματα που αφορούν στην διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης μεγάλων έργων και δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την αξιολόγηση Προμελετών και Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων, με θέματα που αφορούν στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000, στο νομικό πλαίσιο προστατευόμενων περιοχών καθώς και με μελέτες (π.χ. Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες). Έχει παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης σε σχέση με την διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και την προστασία περιβάλλοντος, ενώ είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου τάξης Α' στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).

 

Νίκος Προμπονάς

e-mail: nprobonas(at)n2c.gr

Γεννήθηκε στην Αθήνα και ασχολείται με την καταγραφή και παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας από μικρό παιδί (κοντά στα 40 χρόνια). Είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους πλέον εξειδικευμένους παρατηρητές και καταγραφείς πουλιών της Ελλάδας. Από την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων, μιας κοινής δραστηριότητας της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και του Ελληνικού Κέντρου Δακτυλίωσης Πουλιών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση καταγραφών σπάνιων πουλιών στον ελλαδικό χώρο, αποτελεί τον Γραμματέα της. Έχει συμμετάσχει σε σειρά προγραμμάτων παρακολούθησης και προστασίας της ορνιθοπανίδας, έχει συμβάλει στην προετοιμασία και υλοποίηση εθελοντικών προγραμμάτων καταγραφής ορνιθοπανίδας της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, έχει συμμετάσχει ως συγγραφέας, επιμελητής ή σύμβουλος στην προετοιμασία δεκάδων ορνιθολογικών δημοσιεύσεων και έχει βοηθήσει πολλούς παρατηρητές πουλιών στα πρώτα τους βήματα. Ανήκει στην ομάδα πεδίου της NCC από το 2011.

 

Νίκος Σκουλαρίκος

e-mail: nskoularikos(at)n2c.gr

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Το 2002 αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών όπου και εξειδικεύτηκε στον πολυδιάστατο τομέα της Περιφερειακής επιστήμης. Συνέχισε τις σπουδές του στον επιστημονικό τομέα της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος παρακολουθώντας το Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών όπου και εξειδικεύτηκε αποκτώντας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διατήρηση και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Προστατευόμενων Περιοχών. Έχει εργαστεί ως οικονομολόγος, οικονομικός διαχειριστής Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αλλά και ως σύμβουλος περιβάλλοντος στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ενώ έχει συνεργαστεί σε εθελοντική βάση με Μ.Κ.Ο. Είναι ενεργό μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) καθώς και του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ).

 

Αδαμαντία Πυλαρά
e-mail: adpylara(at)n2c.gr

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Το 2005 αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Οικολογία-Διαχείριση & Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα συμμετέχοντας στην εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών για έργα και δραστηριότητες σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Το διάστημα 2011-2014 εργάστηκε στο Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας και συμμετείχε μεταξύ άλλων στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων για τη διατήρηση και διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής, προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εθελοντικών δράσεων και ενεργειών ενημέρωσης ευαισθητοποίησης. Έχει εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων και ερευνών για τη διατήρηση, διαχείριση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Κωνσταντίνα Σκανδαλή
e-mail: info(at)n2c.gr

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Διαθέτει πάνω από 10 χρόνια εργασιακή εμπειρία στη θέση γραμματειακής υποστήριξης γραφείων μελετών. Την περίοδο 2001 -2010 εργαζόταν στην εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών Ενδιαίτημα Ο.Ε.. Από το 2011 κατέχει τη θέση της γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης της εταιρείας NCC. Κύρια αντικείμενα της είναι η Οικονομική Διαχείριση Προγραμμάτων, η οργάνωση και σύνταξη των απαιτούμενων Φακέλων Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και Προγράμματα, καθώς και η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

 

Συνεργάτες


 

Βασίλης Γκορίτσας
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Το 2005 αποφοίτησε από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ το 2010 πήρε το πτυχίο του στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με ειδίκευση στα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος. Έχει εργαστεί ως εξωτερικός συνεργάτης, συμβάλλοντας στο σχεδιασμό και τη συγγραφή ευρωπαϊκών προγραμμάτων Life και έχει συμμετάσχει ως ερευνητής πεδίου σε διαχειριστικές δράσεις νησιωτικών οικοσυστημάτων, όπως ο έλεγχος εισβλητικών ειδών, στα πλαίσια του προγράμματος Life10 NAT/GR/000637 για τη διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας της Άνδρου. Επίσης έχει συμβάλλει στην εκπόνηση τεχνικών σχεδίων και προδιαγραφών των προπαρασκευαστικών δράσεων του προγράμματος.

 

Η ncc στηρίζεται στην εμπειρία και εξειδίκευση των στελεχών της αλλά και στο μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων ειδικών επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που συνεργάζονται με την εταιρεία είτε σε τακτική βάση είτε κατά περίπτωση.